EVLİLİK ÖNCESİ VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI

Eş seçimi çoğunlukla içgüdüsel yönelim ve sosyal tercihler doğrultusunda yapılır. Bazen bireyler, yol arkadaşı ve yolculuğu konusundaki seçimlerinde tereddütler ya da güvensizlikler yaşayabilir. Evlilik öncesinde karşılaşılması olası sorunların çözümünde danışmanlık hizmeti bireylerin evliliğe psikolojik olarak daha güçlü hazırlanmalarını sağlar. Aile danışmanı, kurulacak evlilik birlikteliğinin sağlam temellere oturtulması, eşlerde rol dağılımı, aileler arası dengenin kurulması konularında gerekli danışmanlığı verecektir.

  • Eş seçimiyle ilgili kişisel kriterlerin tespiti,
  • Eş adaylarıyla ilgili uyum değerlendirmesi,
  • Adaylar arasında ortaya çıkan sorunlara objektif  bakabilme  becerilerinin geliştirilmesi,
  • Eş adaylarının ortak hedef değerlendirmeleri,
  • Ortak verilecek kararlarda dengenin sağlanması,
  • Evlilik içinde çıkan sorunları çözebilme becerilerinin geliştirilmesi,
  • Evlilikte kriz yönetiminin sağlanmasında uyumlu işbirliğinin  oluşturulması,
  • Çift danışmanlığı.
hedeflerimiz

Çalışma Hedeflerimiz

Amacımız Bireyin kendisi ve çevresiyle uyumunu artırarak kişisel hedeflerine ulaşabilmesinde gerekli davranışların …

emel-ay-2

Merkezimiz

Merkezimiz Ankara'nın birçok semtinden tek vasıtayla ulaşılabilecek bir konumdadır. Fotoğraflarımıza erişmek için …

emel-ay-psikolog

Kurucumuz

Emel AY Uzman Aile Danışmanı Psikolog 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünü …