Makaleler

Seminer ve Eğitim ile ilgili duyuru ve makaleler.

Postpartum (Doğum Sonrası) Psikolojik Değişiklikler

 Postpartum (Doğum Sonrası) Psikolojik Değişiklikler

Kadın yaşamının en güzel dönemlerinden biri olarak adlandırılan gebelik ve doğum sonrası dönem aynı zamanda ruhsal bozuklukların gelişimi açısından dikkat edilmesi gereken bir dönemdir.

Postpartum depresyon (PPD) doğumdan sonraki ilk 2–4 haftada belirtileri ortaya çıkan ve 12. aya kadar devam edebilen,  önemli psikiyatrik durumlardan biridir.[1–3] Postpartum depresyon (PPD); doğumdan sonraki ilk yıl içinde herhangi bir zamanda başlayabilen bir duygu durum bozukluğu olup, postpartum kadınların %10–15’inde görülür. Devamı

Emzirme ve Tamamlayıcı Beslenme

                     Emzirme ve Tamamlayıcı Beslenme

Bir toplumun sosyokültürel ve ekonomik olarak gelişmiş koşullara sahip olabilmesi için o toplumdaki bireylerin beslenme kalitesi önem taşımaktadır. Tüm canlılardan farklı olarak insanlarda bebeklik döneminin uzun sürmesi, bebek beslenmesinin bu koşulları sağlaması için ayrıca önemlidir. Henüz kendini koruyacak ve tek başına beslenebilecek güce sahip olamayan bebek, ilk 6 ay tek gıdasını annesinin sütünden almaktadır. Bebeğin nöromotor gelişimi ile anne sütüne ilave olarak verilen besinlere tamamlayıcı besinler denilmektedir.

Doğumdan sonra hızlı büyüme, sağlık ve davranış gelişimi için en hassas olan ilk 2 yıl “kritik pencere” dönemidir. Bu dönemde, yetersiz beslenme çocukluk çağı hastalanma ve ölüm oranlarında artışa yol açmaktadır. Hızlı büyümenin olduğu bu dönemde artan enerji, vitamin ve mineral ihtiyacı karşılanamadığında büyüme geriliği görülür ki, bu dönemde oluşan büyüme geriliğinin sonraki yıllarda düzeltilmesi güçtür. Bebeğin ebeveyni ile güven duygusunun oluştuğu ilk 2 yaşta atılan temeller, davranış gelişimini etkileyerek sağlıklı yetişkin bireyler oluşumu açısından önemlidir. Tamamlayıcı beslenmeye geçiş dönemi, sadece bebeğin ihtiyacı olan besinin sağlanmasından daha fazlasını içermektedir. Bebeğin hangi besinleri tüketeceğinden çok, nasıl beslendiği bebek ile bakım verenin ilişkisini ve bebeğin ilerleyen dönemde göstereceği davranış özelliklerini etkilemektedir. Bu nedenle tamamalayıcı beslenme döneminde bebeğin isteği ve eğilimlerine bakarak, açlık ve tokluk belirtilerini gözlemleyerek duyarlı beslemek önerilir. Bu dönemin sonunda bebeğin kendi kendini besleyebilir hale gelmesi amaçlanır. Devamı

Emzirmenin Ruh Sağlığına Etkileri

                   Emzirmenin Ruh Sağlığına Etkileri

Emzirme anne ile bebek arasında yakın, sevgi dolu bir ilişki kurulmasını kolaylaştırır. Bu da anneyi duygusal olarak tatmin eder. Doğumdan sonra yakın temas bu ilişkinin gelişmesine yardımcı olur. Bu durum “duygusal bağlanma”(bonding) olarak adlandırılır.

Eğer bebekler doğumdan hemen sonra annenin yanında kalırlarsa ve emzirilirlerse daha az ağlarlar ve daha çabuk gelişebilirler.

Emziren anneler bebeklerine daha şefkatli davranırlar. Bebeklerinin onları çok meşgul ettiğinden ve gece beslemekten daha az yakınırlar. Bu annelerin çocuklarını terk etme ya da ihmal etme olasılığı diğer annelere göre daha azdır.

Bazı çalışmalarda anne sütü ile beslenmenin bebeğin zeka gelişimine, entellektüel yapısına olumlu etki yaptığı bildirilmektedir. Yaşamın ilk haftalarında anne sütü ile beslenen düşük doğum tartılı bebekler, yapay beslenen bebeklere göre ileri yaşlarda zeka testlerinde daha başarılı olurlar. Devamı

aydinlatma-metinleri

Aydınlatma Metinleri

Danışan Aydınlatma Metni KVKK Başvuru Formu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İmha Politikası Özel Nitelikli Kişisel …

emel-ay-2

Merkezimiz

Merkezimiz Ankara'nın birçok semtinden tek vasıtayla ulaşılabilecek bir konumdadır. Fotoğraflarımıza erişmek için …

emel-ay-psikolog

Kurucumuz

Emel AY Uzman Aile Danışmanı Psikolog 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünü …